Live

Հարգելի հեռուստադիտող, ներկայումս տարվող տեխնիկական աշխատանքների պատճառով հնարավոր են «Ուղիղ եթեր» բաժնի աշխատանքի խափանումներ:
Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը:

On air today

08:00
Between you and me
Between you and me Watch
08:30
Quotation Marks
Quotation Marks Watch
10:00
The First on Economics
The First on Economics Watch
11:20
Javakhk: The cradle of highl...
Javakhk: The cradle of highl... Watch
13:15
Ministry of Emergency Situat...
Ministry of Emergency Situat... Watch
17:25
Mothers’ Club
Mothers’ Club Watch
18:00
Shoghakat TV presents
Shoghakat TV presents Watch
Shoghakat TV presents

Shoghakat TV presents

20:20
The First on Economics
The First on Economics
20:30
Between you and me
Between you and me
00:40
Ministry of Emergency Situat...
Ministry of Emergency Situat...
05:55
Mothers’ Club
Mothers’ Club
06:25
Shoghakat TV presents
Shoghakat TV presents
Shoghakat TV presents

Shoghakat TV presents