Big picture

Ագրոժամ

Հաղորդաշարը նպատակ ունի վեր հանել գյուղատնտեսության ոլորտում առկա խնդիրները, հասանելի դարձնել ագրարային քաղաքականությունը հանրությանը, օգնել գյուղացիական տնտեսություններին աշխատանքները կազմակերպելու հարցում: 

Հաղորդաշարը պատրաստվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ։

 

Անոնսներ