Big picture

Արվեստն արվեստի համար

Հաղորդաշարը վերաբերվում է արվեստի գոյաբանության (օնթոլոգիայի) հարցերին։ Այն ներկայացնում է իրականության էսթետիկական ընկալումը որպես անշահ հայեցողություն և որպես հիմք ստեղծագործության համար։

Իրականությունը դիտվում է և ամրակայվում իրենից տարբեր նյութերով և շրջանակներով։ Այդ երևույթին անվանում են «իրականության արտացոլում», ասում են նաև «իրականության զուգահեռը», բնորոշում որպես «իրականության շարունակություն»։ Մինչդեռ իրականում սա հենց բուն արվեստն է՝ իր ինքնակեցությամբ, այսինքն՝ նպատակն ինքնին հենց իր մեջ է, այլ ոչ թե իրենից դուրս։ Սա նշանակում է արվեստն արվեստի համար, ինչպես կյանքը կյանքի համար։ 

Հենրիկ Հովհաննիսյան

Հաղորդավար`

Հենրիկ Հովհաննիսյան

Անոնսներ