Big picture
  • Չրք.
    20:20

Կապրենք կտեսնենք

Շաբաթական չորս օր Առաջին ալիքի երեկոյան եթերում կհնչեն հասարակությանը հուզող մի շարք հարցերի պատասխաններ՝ նոր տեսանկյունից։

Անոնսներ