Big picture

Հանրալսարան

Սա յուրատեսակ հեռուստատեսային համալսարան է։ Հենց այստեղից էլ ծագում է «Հանրալսարան» անվանումը։  Այն հուշում է հաղորդման լայն լսարանի ու մատուցվող նյութի հանրամատչելիության մասին: Հաղորդումն ունի պարզ կառուցվածք` դասախոս-լսարան, վերջում` հարց ու պատասխան: Դասախոսություններով հանդես են գալիս տարատեսակ ոլորտների հանրապետության անվանի մասնագետները: Ներկայացվում են այնպիսի թեմաներ, որոնք գիտական հրատապությունից բացի, ունեն նաև հանրային նշանակություն։ Հաճախ դրանք շոշափում են վիճահարույց կամ դեռևս լուծման կարոտ խնդիրներ: Անվանի գիտնականները ներկայացնում են դասախոսություններ հասարակական և բնական գիտությունների վերաբերյալ: 

«Հանրալսարանը» հիանալի հնարավորություն է բազմահազար հեռուստադիտողների համար` դառնալու գիտության տարբեր ասպարեզները ներկայացնող ճանաչված գիտնականների հեռուստատեսային դասախոսությունների ունկնդիրը: Դասընթացները  հեռուստադիտողին կօգնեն գտնել հետաքրքրող շատ հարցերի պատասխանները, ծանոթանալ ժամանակակից գիտության մոտեցումներին ու բացահայտումներին:

Անոնսներ