Big picture

Հրապարակում

Հաղորդաշարը լուսաբանում է ՀՀ կառավարության գործունեությունը: Ներկայացվում են կառավարության ընդունած որոշումների հանրային նշանակությունն ու ակնկալվող արդյունքները, տարբեր ոլորտներում գործադիր իշխանության ծրագրերի իրագործման ընթացքն ու փաստացի արդյունքները:

Անոնսներ