Big picture
  • Շբթ.
    18:30

Հրապարակում

Հաղորդաշարը լուսաբանում է ՀՀ կառավարության գործունեությունը: Ներկայացվում են կառավարության ընդունած որոշումների հանրային նշանակությունն ու ակնկալվող արդյունքները, տարբեր ոլորտներում գործադիր իշխանության ծրագրերի իրագործման ընթացքն ու փաստացի արդյունքները:

Սևակ Հակոբյան

Հաղորդավար`

Սևակ Հակոբյան

Անոնսներ