Big picture
  • Հնգ.
    22:35
  • Կիր.
    12:10

Մեր ժամանակի հերոսը

Մեր հերոսներից շատերը սկսել են աշխատել 2000, 2003, 2004, 2005 թվականից։ Այս մարդիկ իրենց աշխատանքով քայլ առ քայլ կերտել են լավատեսության հաղթանակը Հայաստանի Հանրապետությունում:

«Մեր ժամանակի հերոսը» խորհրդանշում է մեր ժողովրդի, մեր ազգի ստեղծարար հավաքական կերպարը:

Անոնսներ