Ուղիղ եթեր
22:00

Եկեք հասկանանք

Մուլտֆիլմ
Մուլտֆիլմ
07:20
Մանկական աստվածաշունչ
Մանկական աստվածաշունչ
08:00
Ծագող արևը
Ծագող արևը
11:30
Այս օրը
Այս օրը
13:50
Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում
Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում
14:25
Փ/ֆ «Մի ճրագ մթում.Եղիշե Չարենց»
Փ/ֆ «Մի ճրագ մթում.Եղիշե Չարենց»
15:30
Այս օրը
Այս օրը
16:50
Ծագող արևը
Ծագող արևը
18:10
60 րոպե
60 րոպե
21:00
Ս-լ «Երեք ընկեր»
Ս-լ «Երեք ընկեր»
22:00
Այս օրը
Այս օրը
22:40
Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում
Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում
23:50
60 րոպե
60 րոպե
01:00
Ս-լ «Երեք ընկեր»
Ս-լ «Երեք ընկեր»
02:35