Ուղիղ եթեր
18:30

Վերջին ուսուցիչը

Ներուժ
Ներուժ
08:00
Հայկական սրբավայրեր
Հայկական սրբավայրեր
11:15
Հ/Ս «Գրանդ հոթել»
Հ/Ս «Գրանդ հոթել»
12:10
«Երեք ընկեր»
«Երեք ընկեր»
13:15
Ներուժ
Ներուժ
13:50
Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում
Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում
14:15
Փ/ֆ«Երվանդ Մանարյան.Ալամեզոն»
Փ/ֆ«Երվանդ Մանարյան.Ալամեզոն»
14:35
Հ/Ս «Փրկագին»
Հ/Ս «Փրկագին»
19:35
Հայկական սրբավայրեր
Հայկական սրբավայրեր
20:10
Հ/Ս «Գրանդ հոթել»
Հ/Ս «Գրանդ հոթել»
20:15
«Երեք ընկեր»
«Երեք ընկեր»
23:25
Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում
Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում
03:50
«Երեք ընկեր»
«Երեք ընկեր»
04:10
Փ/ֆ«Երվանդ Մանարյան.Ալամեզոն»
Փ/ֆ«Երվանդ Մանարյան.Ալամեզոն»
04:50
Հայկական սրբավայրեր
Հայկական սրբավայրեր
05:10