Բաց դաս

15:30
09 Հոկ, 2018

Քիմիա – քիմիական ռեակցիաների դասակարգումը ըստ ելանյութերի և վերջանյութերի թվի և բաղադրության փոփոխության Կենսաբանություն – Ֆոտոսինթեզի առանձնահատկությունները:

Այլ տեսանյութեր