Աշխատանք

Գնումների կազմակերպման բաժնի մասնագետ

13 Փտր, 2024

Ցանցային ադմինիտրատոր

02 Նմբ, 2023

Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲ ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում գնումների կազմակերպման բաժնի մասնագետի, որը կիրականացնի Ընկերության գնումների կազմակերպման հանձնաժողովի քարտուղարի լիազորությունները, կկազմի գնման ընթացակարգի արձանագրություններ և պայմանագրեր, կհրապարակի գնումների ընթացակարգերի հրավերները և այլն:


Աշխատանքային գործառույթներ՝
 

 • Իրականացնում է Ընկերության գնումների կազմակերպման ընթացակարգերի հանձնաժողովների քարտուղարի լիազորությունները,
 • Պատասխանատու է պատվիրատուի` գնումների գործընթացի կազմակերպման և համակարգման համար,
 • Իրականացնում է գնումների պլանի համակարգման, փոփոխման և հրապարակման աշխատանքները՝ թղթային և www.armeps.am/ppcm/ eaction կայքի միջոցով,
 • Կազմում և պատվիրատուին է ներկայացնում գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, պայմանագիրը,
 • Կազմում է գնահատող հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, ծանուցում է մրցույթի 

արդյունքների մասին, հավաքագրում է հաղթող մասնակցից պահանջվող փաստաթղթերը և ապահովում դրանց արխիվացումը,

 • www.gnumner.am կայքում հրապարակման է ուղարկում գնումների ընթացակարգերի հրավերները, արձանագրությունները և օրենքով սահմանված այլ փաստաթղթեր,
 • Եզրակացություն է տալիս գնումների շրջանակներում պատվիրատուի հաստատած փաստաթղթերի վերաբերյալ, ապահովում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմաններին,
 • Մշակում է մրցույթների վերաբերյալ պայմանագրեր,
 • Պաշտոնի շրջանակում անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է այլ աշխատանքներ:

  Պահանջվող կրթություն՝
   
 • Բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտության, իրավաբանության և/կամ այլ համապատասխան ոլորտում,
 • Գնումների համակարգողի որակավորումը պարտադիր է,
 • ՀՀ Գնումների մասին օրենսդրության գերազանց իմացություն,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ՝ գնումների կազմակերպման ոլորտում,
 • Քննադատական և վերլուծական մտածողություն,
 • Armeps համակարգի գերազանց իմացություն,
 • Օտար լեզուների իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • Ժամանակի կառավարման ունակություն,
 • Պարբերական վերապատրաստումները գնումների կազմակերպման ոլորտում ցանկալի են:

 

     Դիմելու ընթացակարգ
Դիմել հնարավոր է ռեզյումեն [email protected] էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով, վերնագրում նշելով՝ «Գնումների կազմակերպման բաժնի մասնագետ»: Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր դիմորդներին հետաքրքրվածության համար և տեղեկացնում, որ հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրության փուլն անցած թեկնածուները:

 

Աշխատանքի նկարագրություն՝
 
 «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲ ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում համակարգչային ցանցի  ադմինիստրատորի, որը կիրականացնի Ընկերության համակարգչային ցանցի նախագծման, փոփոխման և բարելավման աշխատանքներ և կապահովի համակարգչային տեխնիկայի և ցանցի անխափան աշխատանքը: Կարող են դիմել նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ավարտական կուրսերում սովորող անձինք:
 
Աշխատանքային գործառույթներ՝
 • Համակարգիչներում տեղադրել օպերացիոն համակարգեր, ծրագրեր, իրականացնել ընթացիկ սպասարկում, թարմացումներ, տրամադրել ՏՏ աջակցություն և խորհրդատվություն աշխատողներին, կատարել ֆորմատավորում
 • Վերացնել սարքասրահների, մոնտաժային և եթերային համակարգիչների անսարքությունները
 • Լուծել համակարգիչների ֆիզիկական ու ծրագրային խնդիրները, կատարել ընթացիկ սպասարկում
 • Նախագծել, ստեղծել, սպասարկել, փոփոխել և բարելավել Ընկերության  համակարգչային ցանցը
 • Ապահովել համակարգիչների և ցանցի հակավիրուսային համակարգերի աշխատանքը և թարմացումները
 • Բացել և փակել էլեկտրոնային փոստի հաշիվներ, իրականացնել ընթացիկ սպասարկում
 • Կատարել պաշտոնեական պարտականություններից բխող այլ աշխատանքներ

Մասնագիտական հմտություններ՝

 • Բարձրագույն կրթություն ՏՏ կամ հարակից մասնագիտությամբ,
 • 1 տարվա համապատասխան փորձը ցանկալի է,
 • 24-ժամյա հերթափոխային գրաֆիկով աշխատելու կարողություն,
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ընդլայնված գիտելիքներ,
 • Միջանձնային հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ,
 • Վերլուծական հմտություններ,
 • Թիմի հետ աշխատելու ունակություն,
 • Լարված իրավիճակներում, ինչպես նաև սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Օպերացիոն համակարգերի, «System Images, backup and restore»-ների հետ աշխատելու ունակություն, «File System»-ների իմացություն,
 • Active Directory, TCP/IP, DNS, DHCP, WLAN իմացություն,
 • Microsoft Windows 7/10 օպերացիոն համակարգերով աշխատելու կարողություն,
 • Համակարգերին և ծրագրերին առնչվող միջադեպերի բացահայտման հմտություն,
 • Համակարգիչների ֆիզիկական կառուցվածքի իմացություն, ցանցային կոմուտացիայի հիմնական իմացություն,
 • Անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն:
 Դիմելու ընթացակարգ
Դիմել հնարավոր է ռեզյումեն [email protected] էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով, վերնագրում նշելով՝ «ցանցային ադմինիստրատոր»: Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր դիմորդներին հետաքրքրվածության համար և տեղեկացնում, որ հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրության փուլն անցած թեկնածուները: