Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Նվիրյալները
Նվիրյալները
Սպասիր ինձ Սպասիր ինձ 14:00 Մերոնք Մերոնք 14:30 Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում 14:45 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 15:15 Դասեր Դասեր 15:45 Ընտանյոք հանդերձ Ընտանյոք հանդերձ 16:30 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:00 Քաղաքը Քաղաքը 18:50 Նվիրյալները Նվիրյալները 19:30 Ինդեքս Ինդեքս 20:10 Ծղրիդի երգը Ծղրիդի երգը 20:20 Լուրեր Լուրեր 21:00 Այսօր իրականում Այսօր իրականում 21:45 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 22:20 Ընտանյոք հանդերձ Ընտանյոք հանդերձ 22:55 Հայաստանի ճամփեքով Հայաստանի ճամփեքով 23:25 Բացահայտիր Բացահայտիր 23:55 Մերոնք Մերոնք 00:10 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:30 Լուրեր Լուրեր 01:10 Այսօր իրականում Այսօր իրականում 01:55 Ծղրիդի երգը Ծղրիդի երգը 02:25 Ընտանյոք հանդերձ Ընտանյոք հանդերձ 03:00 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 03:30 Նվիրյալները Նվիրյալները 04:05 Երգ երգոց Երգ երգոց 04:30 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 05:40 Հայաստանի ճամփեքով Հայաստանի ճամփեքով 06:20 Բացահայտիր Բացահայտիր 06:45 Մերոնք Մերոնք 07:00 Բաց դաս Բաց դաս 07:20 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 08:00 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 08:10 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:35 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Լուրեր Լուրեր 09:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:50 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:25 Ծղրիդի երգը Ծղրիդի երգը 12:10 Բացահայտիր Բացահայտիր 12:45 Լուրեր Լուրեր 13:00 Նվիրյալները Նվիրյալները 13:25 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 14:00 Մերոնք Մերոնք 14:30 Հայաստանի ճամփեքով Հայաստանի ճամփեքով 14:50 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 15:15 Բաց դաս Բաց դաս 15:45 Ընտանյոք հանդերձ Ընտանյոք հանդերձ 16:30 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:00 Մեր արխիվը Մեր արխիվը 18:50

Լուրեր

Անոնսներ