Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Ինդեքս
Ինդեքս
Ինդեքս Ինդեքս 20:15 Հանդիպման վայր Հանդիպման վայր 20:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 21:00 Եթե բոլորը... Եթե բոլորը... 22:00 Քաոս Քաոս 22:35 Բալենի Բալենի 23:15 Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Օտար, ամայի ճամփեքի վրա 23:50 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 01:00 Հանդիպման վայր Հանդիպման վայր 02:00 Քաոս Քաոս 02:40 Այս օրը Այս օրը 03:20 Կողք կողքի Կողք կողքի 03:30 Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Օտար, ամայի ճամփեքի վրա 04:10 Հայրենյան Հայրենյան 04:40 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 05:15 Դասական համերգներ Դասական համերգներ 05:55 Նվիրյալները Նվիրյալները 07:00 Արքիմեդիա Արքիմեդիա 07:30 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 08:00 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 08:10 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:35 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Լուրեր Լուրեր 09:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:50 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:30 Քաոս Քաոս 12:20 Լուրեր Լուրեր 13:00 Եթե բոլորը... Եթե բոլորը... 13:20 Այս օրը Այս օրը 13:55 Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Օտար, ամայի ճամփեքի վրա 14:00 Արքիմեդիա Արքիմեդիա 14:30 Լուրեր Լուրեր 15:00 Կողք կողքի Կողք կողքի 15:30 Այս օրը Այս օրը 16:10 Բալենի Բալենի 16:20 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ինդեքս Ինդեքս 18:00 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:10 Լուրեր Լուրեր 19:00 Հայրենեան Հայրենեան 19:35 Ինդեքս Ինդեքս 20:10 Այլընտրանք Այլընտրանք 20:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 21:00 Խաղի կանոններ Խաղի կանոններ 22:00 Վինիլ Վինիլ 22:40 Բալենի Բալենի 23:20 Հայրենեան Հայրենեան 23:55 Գեղարվեստական ֆիլմ Գեղարվեստական ֆիլմ 00:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 01:00 Այլընտրանք Այլընտրանք 02:00 Բալենի Բալենի 02:35

Լուրեր

21:44
21 Փտր, 2019
Միջազգային լուրեր

Անոնսներ