Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Մոլորակ No612
Մոլորակ No612
Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:35 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:30 Բալենի Բալենի 12:20 Լուրեր Լուրեր 13:00 Հայաստան ջան Հայաստան ջան 13:20 Այս օրը Այս օրը 13:50 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 14:00 Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում 14:30 Լուրեր Լուրեր 15:00 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 15:25 Փ/ֆ «1.000.000+1.Հրանտ Դինք» Փ/ֆ «1.000.000+1.Հրանտ Դինք» 16:00 Հայրենեան Հայրենեան 16:25 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ինդեքս Ինդեքս 18:00 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:10 Լուրեր Լուրեր 19:00 Մեկ պատուհան Մեկ պատուհան 19:35 Ինդեքս Ինդեքս 20:10 Բալենի Բալենի 20:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 21:00 Ս-լ «Երեք ընկեր» Ս-լ «Երեք ընկեր» 22:00 Հայրենեան Հայրենեան 22:40 Մերոնք Մերոնք 23:10 Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում 23:30 Փ/ֆ «1.000.000+1.Հրանտ Դինք» Փ/ֆ «1.000.000+1.Հրանտ Դինք» 23:55 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 01:00 Բալենի Բալենի 02:00 Ս-լ «Երեք ընկեր» Ս-լ «Երեք ընկեր» 02:40 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 03:15 Մեկ պատուհան Մեկ պատուհան 03:50 Երաժշտական փոստարկղ Երաժշտական փոստարկղ 04:25 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 05:50 Հայաստան ջան Հայաստան ջան 06:30 Մերոնք Մերոնք 07:00 Մուլտֆիլմ Մուլտֆիլմ 07:20 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 08:00 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 08:10 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:35 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Լուրեր Լուրեր 09:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:50 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:25 Բալենի Բալենի 12:20 Լուրեր Լուրեր 13:00 Մեր արխիվը Մեր արխիվը 13:20 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 13:50 Առնո Բաբաջանյան «Հերոսական բալլադ» Առնո Բաբաջանյան «Հերոսական բալլադ» 14:15

Լուրեր

Անոնսներ