Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Փ/ֆ «Գործ N 22/21.Սողոմոն Թեհլերյան»
Փ/ֆ «Գործ N 22/21.Սողոմոն Թեհլերյան»
Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ինդեքս Ինդեքս 18:00 Հ/Ս «Ժամանակի միջով» Հ/Ս «Ժամանակի միջով» 18:10 Լուրեր Լուրեր 19:00 Հիմնաքարը Հիմնաքարը 19:35 Ինդեքս Ինդեքս 20:10 Ս-լ «Երեք ընկեր» Ս-լ «Երեք ընկեր» 20:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 21:00 Փ/ֆ «Մարդասիրական առաքելություն Սիրիայի արաբական հանրապետությունում» Փ/ֆ «Մարդասիրական առաքելություն Սիրիայի արաբական հանրապետությունում» 22:00 Ուսուցիչը Ուսուցիչը 22:20 Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» 22:45 Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» 23:30 Այս օրը Այս օրը 00:10 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 01:00 Հայաստանի ճամփեքով Հայաստանի ճամփեքով 02:00 Հիմնաքարը Հիմնաքարը 02:25 Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում 03:00 Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» 03:25 Երգ երգոց Երգ երգոց 04:00 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 05:10 Ս-լ «Երեք ընկեր» Ս-լ «Երեք ընկեր» 05:50 Գ/ֆ «Նահապետ» Գ/ֆ «Նահապետ» 06:25 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 08:00 Փ/ֆ «Ինչու՞ է աղմկում անցյալը» Փ/ֆ «Ինչու՞ է աղմկում անցյալը» 11:00 Փ/ֆ «Աննա Հեդվիգ Բյուլ» Փ/ֆ «Աննա Հեդվիգ Բյուլ» 12:30 Լուրեր Լուրեր 13:00 Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ 13:20 Փ/ֆ «Արմին Վեգներ» Փ/ֆ «Արմին Վեգներ» 13:35 Տիգրան Մանսուրյան.Ռեքվիեմ Տիգրան Մանսուրյան.Ռեքվիեմ 14:10 Լուրեր Լուրեր 15:00 Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ 15:30 Փ/ֆ «Գործ N 22/21.Սողոմոն Թեհլերյան» Փ/ֆ «Գործ N 22/21.Սողոմոն Թեհլերյան» 15:50 Լուրեր Լուրեր 17:00 Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ Հարցազրույց Պետրոս Ղազարյանի հետ 17:25 Փ/ֆ «Հիշողության կայարան» Փ/ֆ «Հիշողության կայարան» 17:40 Փ/ֆ «Թուրքիան երեկ և այսօր» Փ/ֆ «Թուրքիան երեկ և այսօր» 18:05 Այս օրը Այս օրը 18:50 Լուրեր Լուրեր 19:00 Փ/ֆ «Ինչու՞ է աղմկում անցյալը» Փ/ֆ «Ինչու՞ է աղմկում անցյալը» 19:30 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 21:00 Հանրային քննարկում Հանրային քննարկում 21:45 Փ/ֆ «1.500.000+1.Հրանտ Դինք» Փ/ֆ «1.500.000+1.Հրանտ Դինք» 22:30

Լուրեր

21:38
23 Ապր, 2019
Միջազգային լուրեր

Անոնսներ