Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Ս-լ «Երեք ընկեր»
Ս-լ «Երեք ընկեր»
Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 21:00 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 22:00 Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» 22:35 Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» 23:15 Մատենադարան Մատենադարան 23:55 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 01:00 Նվիրյալները Նվիրյալները 02:00 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 02:30 Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» 03:05 Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» 03:40 Երաժշտական փոստարկղ Երաժշտական փոստարկղ 04:20 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 05:40 Ս-լ «Երեք ընկեր» Ս-լ «Երեք ընկեր» 06:20 Մատենադարան Մատենադարան 07:05 Ուչիկ բուչիկ Ուչիկ բուչիկ 07:30 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 08:00 Արքիմեդիա Արքիմեդիա 08:10 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:35 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Հ/Ս «Ժամանակի միջով» Հ/Ս «Ժամանակի միջով» 11:25 Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» 12:15 Լուրեր Լուրեր 13:00 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 13:20 Մատենադարան Մատենադարան 14:00 Ուչիկ բուչիկ Ուչիկ բուչիկ 14:30 Լուրեր Լուրեր 15:00 Նվիրյալները Նվիրյալները 15:30 Այս օրը Այս օրը 16:00 Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» 16:15 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ինդեքս Ինդեքս 18:00 Հայրենյան Հայրենյան 18:10 Լուրեր Լուրեր 19:00 Կողք կողքի Կողք կողքի 19:35 Այս օրը Այս օրը 20:05 Ինդեքս Ինդեքս 20:10 Ս-լ «Երեք ընկեր» Ս-լ «Երեք ընկեր» 20:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 21:00 Եթե բոլորը... Եթե բոլորը... 22:00 Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» 22:35 Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» Հ/Ս «Բացի՛ր աչքերդ» 23:15 Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Օտար, ամայի ճամփեքի վրա 23:50 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 01:00 Կողք կողքի Կողք կողքի 02:00 Եթե բոլորը... Եթե բոլորը... 02:30 Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» Հ/Ս «Շահմարի առեղծվածը» 03:05

Լուրեր

21:39
17 Ապր, 2019
Միջազգային լուրեր

Անոնսներ