Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Պատրաստենք միասին
Պատրաստենք միասին
Ս-լ «3 ընկեր» Ս-լ «3 ընկեր» 08:20 Տաշիր 2010 Տաշիր 2010 09:00 Դեպի Արցախ Դեպի Արցախ 11:25 Մերոնք Մերոնք 11:45 Օտարերկրացիները Հայաստանում Օտարերկրացիները Հայաստանում 12:15 Հայաստանի առեղծվածները Հայաստանի առեղծվածները 12:25 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 12:50 Օրակարգ Օրակարգ 13:00 Փ/ֆ «Ժամանակից առաջ.Պերճ Զեյթունցյան» Փ/ֆ «Ժամանակից առաջ.Պերճ Զեյթունցյան» 13:15 Արվեստը և իրականությունը Արվեստը և իրականությունը 13:40 Առաջին տաղավար Առաջին տաղավար 14:05 Հայի ուժը Հայի ուժը 14:40 3-րդ հազարամյակ 3-րդ հազարամյակ 15:05 Ճակատագրեր․ օվկիանոսից այն կողմ Ճակատագրեր․ օվկիանոսից այն կողմ 15:50 Ս-լ «3 ընկեր» Ս-լ «3 ընկեր» 16:20 Օրակարգ Օրակարգ 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Հեռուստաթատրոն Հեռուստաթատրոն 18:00 Ի՞նչ Կ'ըսեմ, Ի՞նչ Կ'ըսես Ի՞նչ Կ'ըսեմ, Ի՞նչ Կ'ըսես 19:20 Առաջին տաղավար Առաջին տաղավար 19:50 Հայաստանի առեղծվածները Հայաստանի առեղծվածները 20:25 Օրակարգ Օրակարգ 21:00 Հատուկ բաժին Հատուկ բաժին 21:40 Օրակարգ. ինդեքս Օրակարգ. ինդեքս 22:20 Ճակատագրեր․ օվկիանոսից այն կողմ Ճակատագրեր․ օվկիանոսից այն կողմ 22:30 Հայի ուժը Հայի ուժը 23:05 Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Օտար, ամայի ճամփեքի վրա 23:10 Մերոնք Մերոնք 23:35 Սփյուռքի ժամ Սփյուռքի ժամ 23:55 Ի՞նչ Կ'ըսեմ, Ի՞նչ Կ'ըսես Ի՞նչ Կ'ըսեմ, Ի՞նչ Կ'ըսես 00:30 Օրակարգ Օրակարգ 01:00 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 01:40 Սպասիր ինձ Սպասիր ինձ 02:20 Տաշիր 2009 Տաշիր 2009 02:50 Արվեստը և իրականությունը Արվեստը և իրականությունը 04:25 Հայի ուժը Հայի ուժը 04:50 3-րդ հազարամյակ 3-րդ հազարամյակ 05:10 Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Օտար, ամայի ճամփեքի վրա 05:55 Մերոնք Մերոնք 06:20 Սփյուռքի ժամ Սփյուռքի ժամ 06:40 Հատուկ բաժին Հատուկ բաժին 07:00 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 07:40 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 07:50 Ս-լ «3 ընկեր» Ս-լ «3 ընկեր» 08:20 Համերգներ Համերգներ 09:00 Ճակատագրեր․ օվկիանոսից այն կողմ Ճակատագրեր․ օվկիանոսից այն կողմ 11:25 Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Օտար, ամայի ճամփեքի վրա 11:50 Սփյուռքի ժամ Սփյուռքի ժամ 12:15 Սփյուռքի ժամ Սփյուռքի ժամ 12:35 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 12:50 Օրակարգ Օրակարգ 13:00 Թեմա Թեմա 13:15 Սպասիր ինձ Սպասիր ինձ 13:50

Նորություններ

21:18
18 Հլս, 2018
Քրեական օրակարգ

Անոնսներ