Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Պատրաստենք միասին
Պատրաստենք միասին
Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Լուրեր Լուրեր 09:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:50 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:25 Բալենի Բալենի 12:20 Լուրեր Լուրեր 13:00 Եթե բոլորը... Եթե բոլորը... 13:20 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 13:55 Այս օրը Այս օրը 14:25 Ֆրանկոֆոն Հայաստան Ֆրանկոֆոն Հայաստան 14:30 Բացահայտիր Բացահայտիր 14:40 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 15:00 Բաց դաս Բաց դաս 15:30 Հանդիպման վայր Հանդիպման վայր 16:15 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:00 Հայրենյան Հայրենյան 18:50 Հատուկ ջոկատ Հատուկ ջոկատ 19:30 Ինդեքս Ինդեքս 20:10 Բալենի Բալենի 20:20 Լուրեր Լուրեր 21:00 Այսօր իրականում Այսօր իրականում 21:45 Հանդիպման վայր Հանդիպման վայր 22:20 Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Օտար, ամայի ճամփեքի վրա 23:00 Մերոնք Մերոնք 23:30 Սփյուռքի ժամ Սփյուռքի ժամ 23:50 Ֆրանկոֆոն Հայաստան Ֆրանկոֆոն Հայաստան 00:10 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:15 Լուրեր Լուրեր 01:00 Բալենի Բալենի 01:45 Հանդիպման վայր Հանդիպման վայր 02:25 Այսօր իրականում Այսօր իրականում 03:05 Այլընտրանք Այլընտրանք 03:45 Հատուկ ջոկատ Հատուկ ջոկատ 04:20 Այս օրը Այս օրը 05:00 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 05:15 Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Օտար, ամայի ճամփեքի վրա 06:00 Մերոնք Մերոնք 06:20 Սփյուռքի ժամ Սփյուռքի ժամ 06:40 Բաց դաս Բաց դաս 07:00 Այս օրը Այս օրը 07:40 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 07:50 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 08:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Լուրեր Լուրեր 09:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:50 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:25 Բալենի Բալենի 12:20 Օրակարգ Օրակարգ 13:00 Ճանապարհ Ճանապարհ 13:20 Այս օրը Այս օրը 13:50 Անկախ տարիքից Անկախ տարիքից 14:00 Ֆրանկոֆոն Հայաստան Ֆրանկոֆոն Հայաստան 14:30

Լուրեր

Անոնսներ