Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Բաց դաս
Բաց դաս
Այս օրը Այս օրը 07:40 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 07:50 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 08:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Լուրեր Լուրեր 09:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:50 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:25 Բալենի Բալենի 12:20 Լուրեր Լուրեր 13:00 Մեկ պատուհան Մեկ պատուհան 13:20 Սպասիր ինձ Սպասիր ինձ 14:00 Ֆրանկոֆոն Հայաստան Ֆրանկոֆոն Հայաստան 14:30 Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում 14:35 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 15:00 Դասեր Դասեր 15:30 Հանդիպման վայր Հանդիպման վայր 16:15 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:00 Քաղաքը Քաղաքը 18:45 Նվիրյալները Նվիրյալները 19:35 Լուրեր/հատուկ թողարկում/ Լուրեր/հատուկ թողարկում/ 20:00 Ինդեքս Ինդեքս 20:05 Բալենի Բալենի 20:20 Լուրեր Լուրեր 21:00 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 21:45 Հանդիպման վայր Հանդիպման վայր 22:20 Հայաստանի ճամփեքով Հայաստանի ճամփեքով 23:00 Մերոնք Մերոնք 23:30 Սիրիահայեր նոր կյանքին ընդառաջ Սիրիահայեր նոր կյանքին ընդառաջ 23:50 Ֆրանկոֆոն Հայաստան Ֆրանկոֆոն Հայաստան 00:10 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:15 Լուրեր Լուրեր 01:00 Բալենի Բալենի 01:45 Հանդիպման վայր Հանդիպման վայր 02:25 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 03:05 Նվիրյալները Նվիրյալները 03:40 Երգ երգոց Երգ երգոց 04:05 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 05:15 Հայաստանի ճամփեքով Հայաստանի ճամփեքով 05:55 Մերոնք Մերոնք 06:20 Սիրիահայեր նոր կյանքին ընդառաջ Սիրիահայեր նոր կյանքին ընդառաջ 06:40 Բաց դաս Բաց դաս 07:00 Այս օրը Այս օրը 07:40 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 07:50 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 08:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Լուրեր Լուրեր 09:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:50 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:25 Բալենի Բալենի 12:20 Լուրեր Լուրեր 13:00

Լուրեր

14:28
16 Հոկ, 2018
Միջազգային լուրեր

Անոնսներ