Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Մոլորակ No612
Մոլորակ No612
Հ/Ս «Փրկագին» Հ/Ս «Փրկագին» 15:20 Սպորտ՝ Գիլոյանի հետ Սպորտ՝ Գիլոյանի հետ 17:20 Համատես Ավետարաններ Համատես Ավետարաններ 17:55 Մշակութային ազդագիր Մշակութային ազդագիր 18:30 ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ 19:00 Այլընտրանք Այլընտրանք 19:35 Հատուկ ջոկատ Հատուկ ջոկատ 20:20 Կիրակնօրյա օրակարգ Կիրակնօրյա օրակարգ 21:00 Երգ երգոց Երգ երգոց 21:40 Կտոր մը Հայաստան Կտոր մը Հայաստան 22:50 Գեղարվեստական ֆիլմ Գեղարվեստական ֆիլմ 23:20 Հայից հայ Հայից հայ 00:30 Կիրակնօրյա օրակարգ Կիրակնօրյա օրակարգ 01:00 ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ 01:45 Սպորտ՝ Գիլոյանի հետ Սպորտ՝ Գիլոյանի հետ 02:15 Կտոր մը Հայաստան Կտոր մը Հայաստան 02:50 Դեպի տուն Դեպի տուն 03:10 Հ/Ս «Փրկագին» Հ/Ս «Փրկագին» 03:30 Անկախ տարիքից Անկախ տարիքից 05:10 Համատես Ավետարաններ Համատես Ավետարաններ 05:40 Մշակութային ազդագիր Մշակութային ազդագիր 06:00 Այլընտրանք Այլընտրանք 06:25 Բաց դաս Բաց դաս 07:00 Այս օրը Այս օրը 07:40 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 07:50 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 08:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Քաղաքը Քաղաքը 11:00 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:35 Հ/Ս «Փրկագին» Հ/Ս «Փրկագին» 12:20 Լուրեր Լուրեր 13:00 ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ 13:25 Հայաստան ջան Հայաստան ջան 13:55 Այս օրը Այս օրը 14:25 Վավերագրական ֆիլմ Վավերագրական ֆիլմ 14:35 Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում 14:45 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 15:15 Բաց դաս Բաց դաս 15:45 Ընտանյոք հանդերձ Ընտանյոք հանդերձ 16:30 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:00 Կողք կողքի Կողք կողքի 18:45 Ինդեքս Ինդեքս 19:35 Ինդեքս Ինդեքս 20:10 Հոսանքին հակառակ Հոսանքին հակառակ 20:20 Լուրեր Լուրեր 21:00

Լուրեր

Անոնսներ