Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Հանդիպման վայր
Հանդիպման վայր
Քաոս Քաոս 03:00 Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում 03:40 Հիմնաքարը Հիմնաքարը 04:05 Ուսուցիչը Ուսուցիչը 04:40 Գ/ֆ «Անուշ» Գ/ֆ «Անուշ» 05:05 Մ/ֆ «Շունն ու կատուն» Մ/ֆ «Շունն ու կատուն» 07:10 Մ/ֆ «Կիկոս» Մ/ֆ «Կիկոս» 07:25 Արքիմեդիա Արքիմեդիա 07:30 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 08:00 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 08:10 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:35 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Լուրեր Լուրեր 09:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:50 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:25 Քաոս Քաոս 12:20 Լուրեր Լուրեր 13:00 Ուսուցիչը Ուսուցիչը 13:20 Այս օրը Այս օրը 13:50 Փ/ֆ «Իրական հեքիաթ» Փ/ֆ «Իրական հեքիաթ» 14:00 Արքիմեդիա Արքիմեդիա 14:30 Լուրեր Լուրեր 15:00 Հիմնաքարը Հիմնաքարը 15:30 Հայաստանի ճամփեքով Հայաստանի ճամփեքով 16:00 Բալենի Բալենի 16:25 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Քաղաքը Քաղաքը 17:55 Ինդեքս Ինդեքս 18:00 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:10 Լուրեր Լուրեր 19:00 Նվիրյալները Նվիրյալները 19:35 Այս օրը Այս օրը 20:00 Ինդեքս Ինդեքս 20:10 Հանդիպման վայր Հանդիպման վայր 20:20 Լուրեր Լուրեր 21:00 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 22:00 Քաոս Քաոս 22:35 Բալենի Բալենի 23:15 Մատենադարան Մատենադարան 23:50 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:20 Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում Լուրեր 60 րոպե. գլխավոր թողարկում 01:00 Հանդիպման վայր Հանդիպման վայր 02:00 Քաոս Քաոս 02:40 Նվիրյալները Նվիրյալները 03:20 Քաղաքը Քաղաքը 03:50 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 04:00 Մատենադարան Մատենադարան 04:35 Այս օրը Այս օրը 05:05 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 05:15 Երաժշտական փոստարկղ Երաժշտական փոստարկղ 05:55 Արքիմեդիա Արքիմեդիա 07:30 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 08:00

Լուրեր

21:38
20 Փտր, 2019
Միջազգային լուրեր
21:33
19 Փտր, 2019
Միջազգային լուրեր

Անոնսներ