Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Արվեստը և իրականությունը
Արվեստը և իրականությունը
Խաղի կանոններ Խաղի կանոններ 02:25 Լավ երեկո Լավ երեկո 03:05 ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ ԲԱՐԵՎ, ԷՐԳԻՐ 03:45 Կողք կողքի Կողք կողքի 04:15 Առաջին գիծ Առաջին գիծ 04:55 Հայրենեան Հայրենեան 05:20 Դասական համերգներ Դասական համերգներ 05:55 Անկախ տարիքից Անկախ տարիքից 06:25 Համերգներ Համերգներ 07:00 Փ/ֆ «Մարզահամերգային համալիրի թռիչքը» Փ/ֆ «Մարզահամերգային համալիրի թռիչքը» 08:20 Այս օրը Այս օրը 08:50 Քաղաքը Քաղաքը 08:55 Լուրեր Լուրեր 09:30 Մերոնք Մերոնք 09:55 Հայաստանի ճամփեքով Հայաստանի ճամփեքով 10:15 Ինդեքս Ինդեքս 10:40 Փ/ֆ «Ավելի հին,քան Հռոմը» Փ/ֆ «Ավելի հին,քան Հռոմը» 10:50 Ճանապարհ. երազանքի հետքերով Ճանապարհ. երազանքի հետքերով 11:50 Հայ ասպետ Հայ ասպետ 12:10 Լուրեր Լուրեր 13:00 Երգ երգոց Երգ երգոց 13:15 Այս օրը Այս օրը 14:25 Արվեստը և իրականությունը Արվեստը և իրականությունը 14:35 Առաջին գիծ Առաջին գիծ 15:00 Մեր արխիվը Մեր արխիվը 15:30 Փ/ֆ «Մանկության երկաթե ուղին» Փ/ֆ «Մանկության երկաթե ուղին» 16:00 Իմ գրադարանը Իմ գրադարանը 16:30 Լուրեր Լուրեր 17:00 Փ/ֆ «Հազարամյակների ճամփորդ.Երևան» 1 Փ/ֆ «Հազարամյակների ճամփորդ.Երևան» 1 17:30 Այս օրը Այս օրը 17:50 Հրապարակում Հրապարակում 18:10 Հայրենեան Հայրենեան 18:30 Երգում է 70-ականների Երևանը Երգում է 70-ականների Երևանը 19:05 Հայաստան ջան Հայաստան ջան 20:30 Լուրեր Լուրեր 21:00 Զինուժ Զինուժ 21:45 Կտոր մը Հայաստան Կտոր մը Հայաստան 22:30 Հայաստանի ճամփեքով Հայաստանի ճամփեքով 22:55 Փ/ֆ «Քաղաք քաղաքի տակ» Փ/ֆ «Քաղաք քաղաքի տակ» 23:20 Մերոնք Մերոնք 23:45 Իմ գրադարանը Իմ գրադարանը 00:05 Հայից հայ Հայից հայ 00:30 Լուրեր Լուրեր 01:00 Արվեստը և իրականությունը Արվեստը և իրականությունը 01:45 Երգ երգոց Երգ երգոց 02:10 Փ/ֆ «Ավելի հին,քան Հռոմը» Փ/ֆ «Ավելի հին,քան Հռոմը» 03:20 Փ/ֆ «Մարզահամերգային համալիրի թռիչքը» Փ/ֆ «Մարզահամերգային համալիրի թռիչքը» 04:10 Հայաստան ջան Հայաստան ջան 04:40 Կտոր մը Հայաստան Կտոր մը Հայաստան 05:10 Փ/ֆ «Քաղաք քաղաքի տակ» Փ/ֆ «Քաղաք քաղաքի տակ» 05:35 Փ/ֆ « Հազարամյակների ճամփորդը.Երևան» 1 Փ/ֆ « Հազարամյակների ճամփորդը.Երևան» 1 06:00 Զինուժ Զինուժ 06:40 Մեր արխիվը Մեր արխիվը 07:25 Հրապարակում Հրապարակում 07:50

Լուրեր

Անոնսներ