Ուղիղ եթեր
19:00

Գ/ֆ «Մենք ենք մեր սարերը»

Մ/ֆ «Փարվանա»
Մ/ֆ «Փարվանա»
07:45
Գ/ֆ «Խաչագողի հիշատակարան»
Գ/ֆ «Խաչագողի հիշատակարան»
10:20
Մ/ֆ «Տիգրանակերտ»
Մ/ֆ «Տիգրանակերտ»
13:45
Գ/ֆ «Մենք ենք մեր սարերը»
Գ/ֆ «Մենք ենք մեր սարերը»
19:00
Նախագահի խոսք
Նախագահի խոսք
21:30
Գ/ֆ «Մենք ենք մեր սարերը»
Գ/ֆ «Մենք ենք մեր սարերը»
01:30
Մ/ֆ «Տիգրանակերտ»
Մ/ֆ «Տիգրանակերտ»
06:45