Ուղիղ եթեր
02:30

Գեղարվեստական ֆիլմ
Գեղարվեստական ֆիլմ
09:00
Վավերագրական ֆիլմ
Վավերագրական ֆիլմ
13:15
Մ/ֆ «Լուսնի պահապանը»
Մ/ֆ «Լուսնի պահապանը»
14:40
Վավերագրական ֆիլմ
Վավերագրական ֆիլմ
18:30
Գ/ֆ «Փադինթոն»
Գ/ֆ «Փադինթոն»
19:25
Գ/ֆ «Կադիլակ Ռեքրդս»
Գ/ֆ «Կադիլակ Ռեքրդս»
23:25
Գ/ֆ «Փադինգթոն»
Գ/ֆ «Փադինգթոն»
03:05
Գ/ֆ «Կադիլակ Ռեքրդս»
Գ/ֆ «Կադիլակ Ռեքրդս»
06:00