Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Առավոտ լուսո
Առավոտ լուսո
Ծագող արևը Ծագող արևը 11:35 Հ/Ս «Փրկագին» Հ/Ս «Փրկագին» 12:20 Լուրեր Լուրեր 13:00 Եթե բոլորը... Եթե բոլորը... 13:20 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 13:55 Այս օրը Այս օրը 14:25 Մերոնք Մերոնք 14:40 Բացահայտիր Բացահայտիր 15:00 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 15:15 Բաց դաս Բաց դաս 15:45 Ընտանյոք հանդերձ Ընտանյոք հանդերձ 16:30 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:00 Այլընտրանք Այլընտրանք 18:45 Հատուկ ջոկատ Հատուկ ջոկատ 19:35 Ինդեքս Ինդեքս 20:10 Հ/Ս «Փրկագին» Հ/Ս «Փրկագին» 20:20 Լուրեր Լուրեր 21:00 Այսօր իրականում Այսօր իրականում 21:45 Ընտանյոք հանդերձ Ընտանյոք հանդերձ 22:25 Այս օրը Այս օրը 22:50 Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Օտար, ամայի ճամփեքի վրա 23:00 Սփյուռքի ժամ Սփյուռքի ժամ 23:30 Մերոնք Մերոնք 23:55 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:20 Լուրեր Լուրեր 01:00 Հ/Ս «Փրկագին» Հ/Ս «Փրկագին» 01:45 Ընտանյոք հանդերձ Ընտանյոք հանդերձ 02:25 Այսօր իրականում Այսօր իրականում 02:55 Այլընտրանք Այլընտրանք 03:30 Հատուկ ջոկատ Հատուկ ջոկատ 04:05 Արվեստը և իրականությունը Արվեստը և իրականությունը 04:45 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 05:10 Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Օտար, ամայի ճամփեքի վրա 05:50 Սփյուռքի ժամ Սփյուռքի ժամ 06:15 Մերոնք Մերոնք 06:40 Բաց դաս Բաց դաս 07:00 Այս օրը Այս օրը 07:40 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 07:50 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 08:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:35 Հ/Ս «Փրկագին» Հ/Ս «Փրկագին» 12:20 Օրակարգ Օրակարգ 13:00 Ճանապարհ. երազանքի հետքերով Ճանապարհ. երազանքի հետքերով 13:20 Այս օրը Այս օրը 13:50 Անկախ տարիքից Անկախ տարիքից 14:00 Մերոնք Մերոնք 14:45 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 15:10 Բաց դաս Բաց դաս 15:40 Այսօր իրականում Այսօր իրականում 16:25

Լուրեր

Անոնսներ