Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Նվիրյալները
Նվիրյալները
Ինդեքս Ինդեքս 20:10 Ծղրիդի երգը Ծղրիդի երգը 20:20 Լուրեր Լուրեր 21:00 Այսօր իրականում Այսօր իրականում 21:45 Սպասիր ինձ Սպասիր ինձ 22:20 Հ/Ս «Մեր գյուղը» Հ/Ս «Մեր գյուղը» 22:55 Մերոնք Մերոնք 23:35 Հայկական սրբավայրեր Հայկական սրբավայրեր 23:55 Մերոնք Մերոնք 00:05 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:20 Լուրեր Լուրեր 01:00 Այսօր իրականում Այսօր իրականում 01:45 Ծղրիդի երգը Ծղրիդի երգը 02:15 Հ/Ս «Մեր գյուղը» Հ/Ս «Մեր գյուղը» 02:55 Մեկ պատուհան Մեկ պատուհան 03:35 Սպասիր ինձ Սպասիր ինձ 04:10 Երաժշտական փոստարկղ Երաժշտական փոստարկղ 04:45 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 06:10 Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում 06:50 Բաց դաս Բաց դաս 07:20 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 08:00 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 08:10 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:35 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Լուրեր Լուրեր 09:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:50 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:25 Ծղրիդի երգը Ծղրիդի երգը 12:20 Հայկական սրբավայրեր Հայկական սրբավայրեր 12:50 Լուրեր Լուրեր 13:00 Մեկ պատուհան Մեկ պատուհան 13:20 Սպասիր ինձ Սպասիր ինձ 14:00 Այս օրը Այս օրը 14:30 Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում 14:35 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 15:05 Դասեր Դասեր 15:35 Հ/Ս «Մեր գյուղը» Հ/Ս «Մեր գյուղը» 16:20 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:00 Քաղաքը Քաղաքը 18:50 Նվիրյալները Նվիրյալները 19:30 Ինդեքս Ինդեքս 20:10 Ծղրիդի երգը Ծղրիդի երգը 20:20 Լուրեր Լուրեր 21:00 Այսօր իրականում Այսօր իրականում 21:45 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 22:20 Հ/Ս «Մեր գյուղը» Հ/Ս «Մեր գյուղը» 22:55 Հայաստանի ճամփեքով Հայաստանի ճամփեքով 23:35 Բացահայտիր Բացահայտիր 00:00 Ազգ-բանակ Ազգ-բանակ 00:15 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:35

Լուրեր

Անոնսներ