Ուղիղ եթեր
22:00

Եկեք հասկանանք

Մուլտֆիլմ
Մուլտֆիլմ
07:20
Մանկական աստվածաշունչ
Մանկական աստվածաշունչ
08:00
Ծագող արևը
Ծագող արևը
11:30
Այս օրը
Այս օրը
13:50
Այս օրը
Այս օրը
16:05
Ս-լ «Երեք ընկեր»
Ս-լ «Երեք ընկեր»
16:15
Ծագող արևը
Ծագող արևը
18:10
60 րոպե
60 րոպե
21:00
Փ/ֆ «Թովմաս Պողոսյան»
Փ/ֆ «Թովմաս Պողոսյան»
22:40
Դասական համերգներ
Դասական համերգներ
23:10
60 րոպե
60 րոպե
01:00
Փ/ֆ «Թովմաս Պողոսյան»
Փ/ֆ «Թովմաս Պողոսյան»
04:20
Այս օրը
Այս օրը
04:50
Դասական համերգներ
Դասական համերգներ
05:40
Գ/ֆ «Խաչագողի հիշատակարանը»
Գ/ֆ «Խաչագողի հիշատակարանը»
06:50