Բաց դաս

15:30
27 Նմբ, 2018

Քիմիա – Ազոտի ենթախմբի ընդհանուր բնութագիրը: Ազոտ Կենսաբանություն – Մոդիֆիկացիոն փոփոխականության վիճակագրական օրինաչափությունները:

Այլ տեսանյութեր